Hepatiky v Japonsku > Překlady k článkům k tematice ”YUKIWARISO”

Překlady k článkům k tematice ”YUKIWARISO”

Úvodem několik poznámek

Zvýšený zájem o druh Hepatica nob. var. japonica se v poslední době začal projevovat i u nás. Pro svoji nebývalou krásu, ale i pestrost forem květů se japonské podléšky stávají vytouženým snem, tak jak tomu bylo u nás před několika desítkami let i u plnokvětých forem Hepatica nobilis var. nobilis. V reakci na tento trend jsem přistoupil k vydání této útlé publikace. Stěžejní část tvoří překlad obsáhlého článku zkušeného pěstitele a návštěvníka Japonských pěstitelských center Gunthera Kleinhanse : Yukiwariso, Malý klenot mezi rostlinami z Japonska. Čtenář v něm najde opravdu všechno co se potřebuje o japonských podléškách dozvědět.

Neméně poučný je potom článek známé dánské pěstitelky Gunhild Poulsenové: Cesta do Japonska za Hepatikami o zážitcích z cesty po Japonsku a z návštěv tamních pěstitelských středisek Popis vlastních zážitků ze setkání s pěstitelskými špičkami a seznámení se s jejich metodami pěstování. Je nanejvýš přínosný pro všechny milovníky Hepatik.

V obrazové části se pak může milovník podléšek seznámit se všemi kategoriemi, do kterých jsou šlechtěné rostliny v Japonsku zařazeny z každé kategorie jsou vždy uvedeny snímky alespoň šesti rostlin. V článku Gunhild Poulsenové najde čtenář fotografie z největších pěstitelských center Japonska. Bylo obtížné získat povolení k jejich fotografování.. Dále jsou tu záběry z výstavy (Spring show) v jednom z největších center, v Niigatu. Také snímky krajiny z ostrova Sado Island, na kterém to všechno začalo, jsou vypovídající. .